Spausdinimo užduotis būsenos ir žurnalo peržiūra

Aparato apdorojami procesai, įskaitant spausdinimą, yra valdomi kaip užduotys. Tikrindami užduočių būseną ir žurnalą galite nustatyti, ar spausdinimo užduotis atlikta tinkamai ir įvykusių klaidų priežastis.
* Jei nustatyta, kad žurnalas nerodomas, galite patikrinti tik spausdinimo užduoties būseną. [Rodyti užduočių žurnalą]
Šiame skyriuje aprašoma, kaip peržiūrėti informaciją naudojant valdymo skydelį.
Šią informaciją taip pat galite patikrinti naudodami Nuotolinio vartotojo sąsają iš kompiuterio. Naudojimo ir žurnalų tikrinimas per Nuotolinio vartotojo sąsają
1
Valdymo skydelyje paspauskite [Būsenos ekranas] ekrane [Pagrindinis] . Ekranas [Pagrindinis]
Rodomas ekranas [Būsenos ekranas].
2
Pasirinkite [Spausdinimo užduotis], paspausite .
3
Patikrinkite spausdinimo užduoties būseną ir žurnalą.
Spausdinimo užduoties būsenos peržiūra
1
Pasirinkite [Užduoties būsena], paspausite .
2
Pasirinkite užduotį, kad galėtumėte peržiūrėti jos informaciją ir paspauskite .
Bus parodyta išsami užduoties informacija.
3
Peržiūrėkite failo pavadinimą, vartotojo vardą ir kitą informaciją.
Priklausomai nuo naudojamų simbolių, failo pavadinimas ir vartotojo vardas gali būti rodomi netinkamai.
Spausdinimo užduoties žurnalo peržiūra
1
Pasirinkite [Užduočių žurnalas], paspausite .
2
Pasirinkite užduotį, kad galėtumėte peržiūrėti jos informaciją ir paspauskite .
Bus parodyta išsami užduoties informacija.
3
Peržiūrėkite failo pavadinimą, vartotojo vardą ir kitą informaciją.
Priklausomai nuo naudojamų simbolių, failo pavadinimas ir vartotojo vardas gali būti rodomi netinkamai.
Jei spausdinimo užduočių žurnale pateikiama klaidos informacijos
Spausdinimas atšauktas arba įvyko klaida.
Jei rodomas triženklis skaičius, prasidedantis „#“ (klaidos kodas), naudodami klaidos kodą galite patikrinti priežastį ir sprendimą. Rodomos klaidos kodas
99LY-032