Belaidžio arba laidinio LAN pasirinkimas

Nustatykite, ar prijungti aparatą prie tinklo naudojant laidinį ar belaidį LAN.
Jei norite perjungti iš laidinio LAN į belaidį LAN, galite nustatyti parametrą, kaip nurodyta prisijungimo prie belaidžio LAN procedūroje. Prisijungimas prie belaidžio LAN
* Vienu metu negalite prisijungti prie laidinio ir belaidžio LAN.
Parametrams konfigūruoti naudokite valdymo skydelį. Negalite konfigūruoti parametrų naudodami Nuotolinio vartotojo sąsają iš kompiuterio.
Reikalingos administratoriaus teisės.
1
Valdymo skydelyje pasirinkite [Meniu] ekrane [Pagrindinis], tuomet paspauskite . Ekranas [Pagrindinis]
2
Paspauskite [Nuostatos] [Tinklas]  [Pasirinkite laidinį/belaidį LAN] .
Jei rodomas prisijungimo ekranas, įveskite sistemos administratoriaus ID ir PIN ir paspauskite [<Užsiregistruoti>] . Sistemos administratoriaus ID ir PIN
3
Pasirinkite [Laidinis LAN] arba [Belaidis LAN] ir paspauskite .
Bus parodytas pranešimas [Parametrai pritaikyti.].
Tuomet prisijunkite prie laidinio arba belaidžio LAN.
Prisijungimas prie laidinio LAN
Prisijungimas prie belaidžio LAN
Kai perjungiama tarp laidinio LAN ir belaidžio LAN
Visos įdiegtos tvarkyklės turi būti išdiegtos, tuomet įdiegtos iš naujo.
Dėl papildomos informacijos apie tvarkyklių išdiegimą ir diegimą, žr. tvarkyklių instrukciją internetinių instrukcijų svetainėje.
https://oip.manual.canon/
99LY-00Y