Trikčių šalinimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip pašalinti triktis ir atsakoma į dažniausiai užduodamus klausimus.
Pasirinkite elementą, kurį norite patikrinti iš turinio arba toliau pateikto sąrašo.
Ekrano viršuje galite spustelėti [] norėdami ieškoti pranešimo arba klaidos kodo (trijų skaitmenų numeris, prasidedantis #), kuris rodomas valdymo skydelyje, ir patikrinti, kaip pašalinti triktis.

Dažnai užduodami klausimai

Dažnai užduodami klausimai apie operacijas

Noriu spausdinti ant voko.
Voką dėkite į popieriaus stalčių, atkreipkite dėmesį į voko orientaciją ir pusę.
Tuomet popieriaus formatą ir tipą nustatykite pagal įdėtą voką.
Tada naudodami kompiuterio spausdinimo tvarkyklę nustatykite spausdintino dokumento popieriaus formatą ir popieriaus formatą ir atlikite spausdinimą.
Pasiruošimas vokų dėjimui ir jų padėtis
Popieriaus formato ir tipo nurodymas
Spausdinimas naudojant kompiuterį
99LY-06E