Pantalla [Inici]

Aquesta pantalla apareix immediatament després de connectar l'alimentació i tancar la pantalla inicial.
L'estat de l'equip es mostra a la part superior i inferior de la pantalla perquè la visualització i les operacions siguin tan ràpides com us calgui.

Estat de l'equip

[]
Si teniu connexió a una LAN sense fil, es mostrarà [].
[]
Mostra la quantitat restant de tòner als cartutxos de tòner.

Botons de funcions i d'opcions

[Monitor estat]
Podeu consultar la informació de l'equip, l'ús i els registres, les opcions de xarxa i la informació d'errors. Pantalla [Monitor estat]
[Menú]
Configureu els diversos paràmetres de l'equip. Elements del menú d'opcions
99LJ-021