Part frontal

Coberta del tòner

Obriu la coberta del tòner quan substituïu el cartutx de tòner.
Substitució del cartutx de tòner

Tauler d'operacions

Utilitzeu la pantalla i les tecles per fer funcionar l'equip i conformar les operacions i els estats. Tauler d'operacions

Interruptor d'alimentació

Apaga i encén l'alimentació de l'equip. Encesa i apagat de l'equip

Calaix de paper

Carregueu el paper que utilitzeu normalment al calaix de paper. Calaix de paper

Aturador del paper

Obriu l'aturador del paper per evitar que el paper caigui de la safata de sortida.

Ranures de ventilació

L'aire de dins de l'equip s'expulsa per les ranures de ventilació per refrescar l'interior.
No col loqueu objectes al costat de les ranures de ventilació perquè podrien impedir la ventilació.

Safata de sortida

El paper imprès s'expulsa a la safata de sortida.

Tapa davantera

Obriu la tapa davantera quan carregueu paper al calaix.
Per garantir un ús eficient de l'equip, netegeu regularment la superfície.
Neteja de la superfície de l'equip
99LJ-005