ID i PIN d'administrador del sistema

L'equip disposa d'un mode d'administrador del sistema per veure i canviar els paràmetres importants.
Quan s'estableix l'ID i el PIN de l'administrador del sistema, només els usuaris que coneixen aquesta informació poden accedir al mode d'administració del sistema.
De manera predeterminada, l'ID d'administrador del sistema i el PIN d'administrador del sistema no estan definits.
El Mode d'administrador del sistema està desactivat, fet que permet a qualsevol persona veure i canviar paràmetres importants. Definiu l'ID d'administrador del sistema i el PIN d'administrador del sistema per protegir la informació i no deixeu que aquesta informació la sàpiga ningú més que certs administradors.
Per obtenir més informació sobre com canviar i configurar l'ID i el PIN de l'administrador del sistema, consulteu el següent:
Configuració de l'ID de departament i del PIN per a l'administrador
99LJ-002