Connexió d'un dispositiu mòbil a l'equip

Per utilitzar l'equip des d'un dispositiu mòbil, cal connectar-lo a l'equip mitjançant qualsevol dels mètodes següents:
Connexió través d'un encaminador LAN sense fil (Connexió LAN)
Connecteu un dispositiu mòbil a l'equip a través d'un encaminador LAN sense fil de la mateixa manera com connecteu un ordinador a l'equip. En configurar un dispositiu mòbil perquè es connecti automàticament a l'encaminador de la LAN sense fil, no cal connectar-lo manualment la propera vegada.
Connexió d'un dispositiu mòbil mitjançant un encaminador LAN sense fil (connexió LAN)
Connexió directa
Connecteu un dispositiu mòbil a l'equip directament per Wi-Fi. Podeu connectar-lo directament a l'equip sense utilitzar un encaminador de LAN sense fil. Cal connectar manualment el dispositiu de l'equip cada vegada que l'utilitzeu.
Preparatius per a Connexió directa
Connexió d'un dispositiu mòbil a l'equip directament per (Connexió directa)
99LJ-037