Configuració de SMB

El protocol de comunicació Server Message Block (SMB) s'utilitza per habilitar l'equip com a impressora compartida en la xarxa. Depenent de l'entorn de xarxa, és possible que hàgiu de configurar el nom de l'ordinador i el nom del grup de treball de l'equip

Configuració del nom de l'ordinador i del grup de treball

Establiu el nom de l'ordinador utilitzat per identificar l'equip en una xarxa i el nom del grup de treball per identificar el grup al qual pertany l'equip.
Configureu aquests paràmetres mitjançant la IU remota des d'un ordinador. No podeu utilitzar el tauler d'operacions per configurar els paràmetres.
Fan falta privilegis d'administrador. L'equip s'ha de reiniciar per aplicar la configuració.
1
Inicieu la sessió a la IU remota en Mode d'administrador del sistema. Inici de Remote UI (IU remota)
2
A la pàgina del Portal de la IU remota, feu clic a [Settings/Registration]. Pàgina del Portal de la IU remota
3
Feu clic a [Network Settings] [Computer Name/Workgroup Name Settings] [Edit].
La pantalla [Edit Computer Name/Workgroup Name Settings] es mostra a la pantalla.
4
Introduïu el nom de l'ordinador i el nom del grup de treball de l'equip i feu clic a [OK].
Accediu utilitzant caràcters alfanumèrics d'un sol byte.
En un entorn amb WINS
Seleccioneu la casella [Use NetBIOS].
No podeu registrar noms que comencin per un asterisc (*) al servidor WINS.
5
Reinicieu l'equip. Reiniciar de l'equip
Els paràmetres s'hauran aplicat.
99LJ-01C