Canviar el temps fins al mode repòs

A més de poder canviar el temps fins que l'equip entra en mode repòs, també podeu configurar una hora específica en la qual l'equip entra en mode repòs.
Reducció del consum d'energia (mode repòs)
99LJ-085