No es pot connectar a una impressora compartida

Comproveu si apareix una impressora compartida en l'ordinador de la xarxa. Visualització d'una impressora compartida al servidor d'impressió
En cas contrari, poseu-vos en contacte amb l'administrador de la xarxa o del servidor d'impressió.
99LJ-07L