No es pot imprimir (LAN per cable)

Solucioneu el problema comprovant els elements següents.
El port de la impressora de l'ordinador està configurat correctament? (Windows)
Canvieu els paràmetres si no s'han configurat correctament. Si no hi ha cap port disponible, afegiu-ne un nou.
Veure el port d'impressora
Configuració d'un port d'impressora (Windows)
Podeu accedir a Remote UI (IU remota)?
Si no podeu accedir a Remote UI (IU remota), és possible que la configuració del tallafoc de l'equip sigui incorrecte, cosa que impedeix la comunicació amb l'ordinador.
Utilitzeu el procediment següent per desactivar la configuració del tallafoc amb el tauler d'operacions i, a continuació, feu servir Remote UI (IU remota) per tornar a configurar el tallafoc.
Fan falta privilegis d'administrador. L'equip s'ha de reiniciar per aplicar la configuració.
1
Desactiveu la configuració del tallafoc.
Desactivar el filtre d'adreces IPv4
Pantalla [Inici] al tauler d'operacions  [Menú]  [Preferències]   [Xarxa]  [Opcions de tallafoc]  [Filtre d'adreces IPv4]  [Filtre de sortida] o [Filtre d'entrada]  [Desactivat]  Reinicieu l'equip.
Desactivar el filtre d'adreces IPv6
Pantalla [Inici] al tauler d'operacions  [Menú]  [Preferències]   [Xarxa]  [Opcions de tallafoc]  [Filtre d'adreces IPv6]  [Filtre de sortida] o [Filtre d'entrada]  [Desactivat]  Reinicieu l'equip.
Desactivar el filtre d'adreces MAC
Pantalla [Inici] al tauler d'operacions  [Menú]  [Preferències]   [Xarxa]  [Opcions de tallafoc]  [Filtre d'adreces MAC]  [Filtre de sortida] o [Filtre d'entrada]  [Desactivat]  Reinicieu l'equip.
2
Configureu correctament el tallafoc. Configuració del tallafocs
Reinstal·lar el controlador de la impressora
Desinstal·leu el controlador instal·lat i torneu-lo a instal·lar.
Per obtenir més informació sobre la desinstal·lació i la instal·lació de controladors, consulteu el manual del controlador al web del manual en línia.
https://oip.manual.canon/
Esteu utilitzant programari resident?
Si utilitzeu programari resident, com ara programari de seguretat, desactiveu-lo i, a continuació, proveu d'imprimir.
Podeu imprimir des d'altres ordinadors de la xarxa?
Si no podeu imprimir des d'altres ordinadors, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic. Si el problema persisteix
99LJ-07Y