Yazdırma Yoğunluğunu Ayarlama

Baskı sonuçları çok koyu veya çok soluksa yazdırma yoğunluğunu ayarlayın.
Ayarlama yapmak için işletim panelini kullanın. Bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarlama yapamazsınız.
1
İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı
2
[Ayarlama/Bakım] [Görüntü Kalitesini Ayarla] [Yazıcı Yoğunluğu] öğelerine basın.
[Yazıcı Yoğunluğu] ekranı görüntülenir.
3
Yoğunluğu ayarlayın ve öğesine basın.
Yoğunluğu artırmak için [+] işaretini ve azaltmak için [-] işaretini belirtin.
99R5-06A