HTTP İletişimini Devre Dışı Bırakma

HTTP iletişiminin yalnızca USB bağlantısını kullanırken veya Uzak Kullanıcı Arabirimi, WSD yazdırma ve AirPrint gibi HTTP iletişimi gerektiren işlevler kullanılmadığında devre dışı bırakılması tavsiye edilir.
Bu bölümde, ayarların işletim panelini kullanarak nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır.
Ayarları, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak da yapılandıramazsınız. Makineyi Bilgisayardan Yönetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi)
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.
1
İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı
2
[Tercihler] [Ağ] [TCP/IP Ayarları] [HTTP Kullan] öğelerine basın.
[HTTP Kullan] ekranı görüntülenir.
Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [<Oturum aç>]  öğelerine basın. Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i
3
[Kapalı] [Evet] öğelerine basın.
99R5-049