מדריכים של המכשיר

המדריכים המפורטים להלן מצורפים למכשיר. השתמש באלה בהתאם למטרה שלך.
לחץ על הסמל כדי להציג את המדריך המתאים (PDF).
‏הוראות בטיחות חשובות
זה מכיל מידע נדרש למניעת פציעה ונזק מקרי לרכוש.
מדריך התקנה
זה מסביר את התהליך מפריקת המכשיר ועד להגדרתו כך שהוא מוכן לשימוש.
‏מדריך למשתמש (מדריך זה)
מדריך זה מתאר את כל הפונקציות של המכשיר בפירוט. הוא גם מכיל את המפרט ומתאר כיצד לתחזק את המכשיר. ה- ‏מדריך למשתמש מוצג בדפדפן אינטרנט.
שימוש ב-‏מדריך למשתמש
למידע על דרייברים ומדריכי תוכנה, ראה באתר המדריך המקוון.
https://oip.manual.canon/
99LU-08E