שימוש בלוח ההפעלה

השתמש בלוח ההפעלה כדי לשנות את הגדרות המכשיר ולהתחבר למכשיר נייד.
הוראות עיקריות
בדוק כיצד להשתמש בלחצנים ובפריטים המוצגים בלוח ההפעלה, כיצד להזין טקסט וכיצד להציג את המסכים השונים.
מסכים המוצגים בלוח ההפעלה
כיצד להפעיל את לוח ההפעלה
הזנת תווים
99LU-01Y