כניסה למכשיר

כאשר מזהה מנהל המערכת מוגדר, מסך הכניסה מוצג עבור פעולות הדורשות הרשאות מנהל.
כאשר מסך הכניסה מוצג בלוח ההפעלה, הזן את מזהה מנהל המערכת ואת PIN לביצוע אימות.. כאשר האימות מצליח, המסך משתנה וניתן להמשיך בפעולות.
1
לחץ על [Manager ID:]‏ .
2
הזן את מזהה מנהל המערכת ולחץ על .
3
לחץ על [PIN:]‏ .
אם לא הוגדר PIN, ניתן לדלג על שלב זה. המשך לשלב 5.
4
הזן את קוד ה-PIN, ולחץ על .
5
לחץ על [<Log In>]‏ .
כאשר האימות מצליח, מסך [Home] או מסך אחר מוצג.
6
לאחר שתסיים את הפעולות שלך, לחץ על .
99LU-025