טעינת נייר

כדי להבטיח איכות הדפסה, אשר את הנייר השמיש ואת אופן הטיפול והאחסון של הנייר, והכן את הנייר המתאים לשימוש עם המכונה. נייר שמיש/אמצעי זהירות בעת הטיפול בנייר
טען את הנייר המוכן במכשיר ולאחר מכן הגדר את גודל וסוג הנייר.
טעינת נייר במכשיר
טען את הנייר במגירת הנייר: בעת השימוש במעטפות או בנייר עם סמלי לוגו, שים לב לכיוון של הנייר הטעון והצד הפונה כלפי מעלה.
טעינת נייר במגירת הנייר
הכנות והכוונה לטעינת מעטפות
כיוון לטעינת נייר עם לוגו
הגדרות נייר
כדי להבטיח הדפסה איכותית ולמנוע חסימות נייר, יש להגדיר נכון את גודל וסוג הנייר בהתאם לנייר הטעון.
הגדרת גודל וסוג הנייר
99LU-026