כוונון צפיפות ההדפסה

אם ההדפסה כהה מדי או חלשה מדי, כוונן את צפיפות ההדפסה.
השתמש בלוח ההפעלה כדי לבצע התאמה. לא ניתן לבצע התאמה באמצעות ממשק משתמש מרוחק במחשב.
1
בלוח ההפעלה, בחר [Menu] ב [Home] מסך, ולחץ על . מסך [Home]
2
לחץ על [Adjustment/Maintenance]‏ [Adjust Image Quality]‏ [Printer Density]‏ .
מסך [Printer Density] מוצג.
3
כוונן את הצפיפות ולחץ על .
לחץ על [+] כדי להגדיל את הצפיפות ועל [-] כדי להקטין אותה.
99LU-06A