החלפת חומרים מתכלים

אם מופיעה הודעה על חומרים מתכלים על המסך של לוח ההפעלה או ממשק המשתמש המרוחק, או שאיכות ההדפסה מתדרדרת, החלף את החומרים המתכלים.
אתה יכול להציג את הכמות הנוכחית שנותרה של חומרים מתכלים בלוח התפעול ובממשק המשתמש המרוחק. לשמות הפריטים המתכלים ומספר הגיליונות שניתן להדפיס, עיין ברשימת החומרים המתכלים.
99LU-066