הדפסה מ-Chromebook או ממכשיר אחר עם Chrome OS

אתה יכול להשתמש ב-Chromebook או במכשיר אחר המצויד ב-Chrome OS כדי להדפיס ללא צורך בהתקנת אפליקציה או מנהל התקן מדפסת ייעודיים.
הדפסה ממכשיר Chrome OS
ייתכן שלא תהיה תמיכה בהדפסה ממערכת ההפעלה של Chrome, בהתאם למדינה או לאזור שלך.
שימוש
חבר Chromebook למכשיר.
חיבור מכשיר נייד באמצעות נתב LAN אלחוטי (חיבור LAN)
בעת חיבור באמצעות USB, חבר ליציאת ה- USB לחיבור המחשב בגב המכשיר באמצעות כבל USB. צד אחורי
לפרטים על אופן ההדפסה באמצעות ה-Chromebook, עיין בעזרה של Chromebook.
https://support.google.com/chromebook/answer/7225252/
99LU-03F