שימוש באפליקציה ייעודית להדפסה (Canon PRINT Business)

אתה יכול להשתמש באפליקציה הייעודית של Canon Canon PRINT Business כדי להדפיס.
מערכות הפעלה תואמות ואתר הורדות
עיין באתר Canon.
https://global.canon/gomp/
שימוש
חברו מכשיר נייד למכונה. חיבור מכשיר נייד למכשיר
רשמו את המכשיר ל-Canon PRINT Business.
כאשר המכשיר הנייד מחובר למכשיר באמצעות LAN, יש צורך בפרטי כתובת ה-IP של המכשיר כדי לרשום את המכשיר אל Canon PRINT Business.
תוכל לראות את כתובת ה-IP עם [Menu] בלוח הבקרה  [Mobile Portal]‏ [Display Device Name/IP Address]‏ .
לפרטים על רישום המכשיר והדפסה עיין בפריט תפריט עזרה ביישום.
99LU-03A