יצירת מפתח ואישור

הפק את המפתח והאישור הנדרשים לתקשורת מוצפנת TLS במכשיר. אישור בחתימה עצמית משמש עבור המפתח שנוצר בעצמו.
לאלגוריתם המפתחות והאישורים שניתן להפיק באמצעות מכשיר זה, עיין במפרטים של המפתח שנוצר בעצמו והאישור בחתימה עצמית. מפתחות ותעודות
צור מפתח ואישור באמצעות ממשק משתמש מרוחק ממחשב. לא ניתן להשתמש בלוח ההפעלה כדי ליצור מפתח ואישור.
נדרשות הרשאות מנהל.
1
היכנס לממשק המשתמש המרוחק במצב מנהל מערכת. הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)
2
בעמוד הפורטל של ממשק משתמש מרוחק, לחץ על [Settings/Registration]. דף פורטל של ממשק משתמש מרוחק
3
לחץ על [Device Management]‏ [Key and Certificate Settings]‏  [Generate Key].
מסך [Generate Key] מוצג.
4
בחר [Network Communication] ולחץ על [OK].
מסך [Generate Network Communication Key] מוצג.
5
ב[Key Settings], הזן את שם המפתח ובחר את החתימה ואת אלגוריתם המפתח.
הזן את שם המפתח באמצעות תווים אלפאנומריים של בייט בודד.
עבור אלגוריתם המפתח, בחר [RSA] או [ECDSA], לאחר מכן את אורך המפתח מהתפריט הנפתח. ככל שאורך המפתח ארוך יותר, האבטחה טובה יותר, אך הדבר מאט את עיבוד התקשורת.
6
ב[Certificate Settings], הגדר את פרטי האישור.
‎[Validity Start Date (YYYY/MM/DD)]‎/‎[Validity End Date (YYYY/MM/DD)]‎
הזן את תאריכי ההתחלה והסיום של תקופת תוקף האישור.
[Country/Region]
בחר [Select Country/Region], ולאחר מכן בחר את המדינה או האזור מהתפריט הנפתח, או בחר [Enter Internet Country Code], והזן את קוד המדינה.
[State]/[City]/[Organization]/[Organization Unit]
הזן את הפריטים לפי הצורך באמצעות תווים אלפאנומריים של בייט בודד.
[Common Name]
הזן את שם נושא האישור לפי הצורך באמצעות תווים אלפאנומריים של בייט בודד. זה מתאים לשם המשותף (CN).
7
לחץ על [OK].
המפתח והאישור שנוצרו מתווספים ל[Registered Key and Certificate] על [Key and Certificate Settings] המסך.
8
הכנס לממשק משתמש מרוחק.
צפייה ואימות מידע מפורט של אישור שהונפק
כאשר לוחצים על שם המפתח (או סמל האישור) במסך [Registered Key and Certificate] [Key and Certificate Settings], פרטי האישור מופיעים.
במסך פרטי האישור, לחץ על [Verify Certificate] כדי לוודא שהאישור תקף.
כאשר לא ניתן למחוק את המפתח והאישור
לא ניתן למחוק מפתח ואישור הנמצאים בשימוש. השבת את הפונקציות שבהן נעשה שימוש, או מחק אותן לאחר מעבר למפתח ואישור אחרים.
99LU-03Y