מניעת חיבור למחשב באמצעות יציאת USB

ניתן להשבית את יציאת ה-USB לחיבור המחשב בגב המכשיר כדי להפחית את הסיכון לחיבור חיצוני מבלי לעבור רשת עם אמצעי אבטחה.
סעיף זה מתאר כיצד להגדיר את ההגדרות באמצעות ממשק משתמש מרוחק במחשב.
בלוח ההפעלה, בחר [Menu] במסך [Home], ואז בחר [Preferences] כדי להגדיר את ההגדרות. [USB Settings]
נדרשות הרשאות מנהל. יש להפעיל מחדש את המכשיר כדי להחיל את ההגדרות.
1
היכנס לממשק המשתמש המרוחק במצב מנהל מערכת. הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)
2
בעמוד הפורטל של ממשק משתמש מרוחק, לחץ על [Settings/Registration]. דף פורטל של ממשק משתמש מרוחק
3
לחץ על [External Interface Settings]‏ [Edit].
מסך [Edit External Interface Settings] מוצג.
4
נקה את תיבת הסימון [Use as USB Device], ולחץ על [OK].
5
הפעל את המכשיר מחדש. הפעלת המכשיר מחדש
ההגדרות מוחלות.
99LU-047