מזהה מחלקה או PIN של מנהל המערכת אבד

פנה למנהל המערכת כדי לבדוק אם מזהה מנהל המערכת ו-PIN של מנהל המערכת שונו מהגדרות ברירת המחדל.
מזהה מנהל המערכת ו-PIN של מנהל המערכת אינם מוגדרים כברירת מחדל.
* אם הם לא שונו מהגדרות ברירת המחדל, שנה אותם לאבטחה משופרת, ואפשר רק למנהלי מערכת מסוימים להיחשף למידע זה. הגדרת מזהה המחלקה וה-PIN עבור המנהל
אם עדיין אינך יכול לשחזר את מזהה מנהל המערכת וה-PIN שלך גם לאחר אישור המידע לעיל, פנה למשווק או לנציג השירות שלך. אם הבעיה נמשכת
99LU-086