שינוי משך הזמן עד מעבר למצב שינה

נוסף על יכולת לשנות את הזמן עד שהמכשיר נכנס למצב שינה, אתה יכול גם להגדיר זמן מוגדר שבו המכשיר נכנס למצב שינה.
הפחתת צריכת החשמל (מצב שינה)
99LU-085