אינך מצליח למצוא את שרת ההדפסה כדי להתחבר אליו

פתור בעיות על ידי בדיקת הפריטים למטה.
האם שרת ההדפסה והמחשב מחוברים כהלכה?
בדוק את הגדרות הרשת של שרת ההדפסה והמחשב, וודא שהם מחוברים כהלכה.
אם הם מחוברים באמצעות כבל Ethernet, ודא שהכבל מחובר כהלכה.
האם שרת ההדפסה הופעל?
הפעל את שרת ההדפסה אם הוא לא הופעל.
האם יש מגבלות כלשהן בחיבור לשרת ההדפסה?
בדוק עם המנהל של שרת ההדפסה ובקש רשות, במידת הצורך.
האם גילוי רשת מופעל? (Windows)
אפשר גילוי רשת אם אינו מופעל. הפעלת גילוי רשת
99LU-07K