کاهش مصرف برق (حالت خواب)

حالت خواب با متوقف کردن برخی عملیات‌های داخلی دستگاه، باعث کاهش مصرف برق می‌شود.
نمی‌توانید به‌صورت دستی دستگاه را در "حالت خواب" قرار دهید. اگر برای مدت زمان مشخصی هیچ عملکردی انجام نشود، دستگاه بطور خودکار وارد "حالت خواب" حالت ذخیره انرژی (حالت خواب) می شود.
در "حالت خواب" صفحه‌نمایش خاموش می‌شود.

خروج از حالت خواب

برای خروج از "حالت خواب"، یکی از کلید‌های پنل عملیات را فشار دهید.

پیکربندی زمان خواب خودکار

"خواب خودکار" عملکردی است که اگر برای مدت‌زمانی مشخص هیچ عملیاتی انجام نشود، دستگاه را به‌طور خودکار در "حالت خواب" قرار می‌دهد. می‌توانید زمان‌بندی "خواب خودکار" را مشخص کنید.
این بخش نحوه پیکربندی تنظیمات با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) از طریق رایانه را شرح می‌دهد.
در پنل عملیات، [Menu] را در صفحه [Home] انتخاب، و سپس برای پیکربندی تنظیمات، [Preferences] را انتخاب کنید. [Timer/Energy Settings]
1
به Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) وارد شوید. راه اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [Timer Settings]‏ [Edit] کلیک کنید.
صفحه [Edit Timer Settings] نمایش داده می‌شود.
4
زمان را در [Auto Sleep Time] وارد کنید.
* برای صرفه‌جویی بهینه در مصرف برق، توصیه می‌شود از تنظیمات پیش‌فرض استفاده کنید. [Auto Sleep Time]
5
روی [OK] کلیک کنید.
تنظیمات اعمال شده‌اند.
6
از Remote UI (واسط کاربر از راه دور) خارج شوید.
دستگاه در شرایط زیر وارد حالت خواب نمی‌شود:
زمانی که نشانگر داده در پنل عملیات روشن است یا چشمک می‌زند پانل عملیات
هنگامی که صفحه [Menu]، گیر کردن کاغذ یا پیام خطای دیگری ‎‏*1، یا صفحه SSID اتصال مستقیم یا کلید شبکه در پنل عملیات نمایش داده می‌شود
هنگامی که دستگاه در حال انجام تنظیم، تمیزکاری یا سایر عملیات است
هنگامی که دستگاه در حال ارتباط با رایانه یا دستگاهی مشابه است
‎‏*1 بسته به پیام ممکن است دستگاه وارد حالت خواب شود.
99LS-01X