تمیز کردن درام

اگر نتیجه چاپ لکه‌دار است، ممکن است درام کثیف باشد. با استفاده از فرآیند زیر، درام را تمیز کنید.
هنگامی که داده‌ها در انتظار چاپ هستند، تمیز کردن درام امکان‌پذیر نیست
1
در پنل عملیات، [Menu] را در صفحه [Home] انتخاب کنید و را فشار دهید. صفحه [Home]
2
[Adjustment/Maintenance]‏ [Maintenance]‏ [Clean Drum]‏ را فشار دهید.
صفحه [Clean Drum] نمایش داده می‌شود.
3
[Start] را انتخاب کنید، و را فشار دهید.
تمیزکاری انجام می‌شود.
پس از تکمیل تمیزکاری، پیام [Finished.] نمایش داده می‌شود، و سپس صفحه [Maintenance] ظاهر می‌شود.
99LS-065