کارآمدتر کردن عملیات

حتی در محیطی که نمی‌توان از رایانه استفاده کرد، می‌توانید داده‌ها را چاپ کنید.
چاپ داده‌ها بدون استفاده از رایانه
شما می‌توانید با استفاده از یک برنامه، داده‌ها را از یک دستگاه همراه متصل به دستگاه چاپ کنید. این دستگاه برای برقراری اتصال آسان بین دستگاه و دستگاه همراه بدون نیاز به استفاده روتر LAN بی‌سیم، از اتصال مستقیم پشتیبانی می‌کند.
پیوند دادن با دستگاه های همراه و یکپارچه‌سازی با سرویس ابری
از طریق سرویس پر کردن تونر، پیش از اینکه کارتریج‌های تونر موجودتان به اتمام برسند، کارتریج‌های تونر جدید به‌طور خودکار به شما تحویل داده می‌شوند.
* استفاده از سرویس پر کردن تونر نیازمند ثبت‌نام قبلی در فروشگاه‌های برگزیده است. این سرویس فقط در برخی از کشورها در دسترس است.
99LS-00S