پیکربندی تنظیمات اترنت به‌صورت دستی

به‌طور پیش‌فرض، هنگامی که دستگاه به شبکه LAN سیمی وصل می‌شود، حالت ارتباطی اترنت و نوع اترنت به‌طور خودکار تشخیص داده می‌شوند و می‌توان از آن‌ها بدون تغییر استفاده کرد. بسته به محیط استفاده، شاید مجبور به تغییر تنظیمات اترنت جهت متناسب‌سازی با تنظیمات دستگاه‌های جانبی شوید.
این بخش نحوه پیکربندی تنظیمات با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) از طریق رایانه را شرح می‌دهد.
در پنل عملیات، [Menu] را در صفحه [Home] انتخاب، و سپس برای پیکربندی تنظیمات، [Preferences] را انتخاب کنید. [Ethernet Driver Settings]
امتیازات سرپرست لازم است. برای اعمال این تنظیمات باید دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کرد.
1
در "حالت مدیر سیستم" به ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) وارد شوید. راه اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [Network Settings]‏ [Ethernet Driver Settings]‏ [Edit] کلیک کنید.
صفحه [Edit Ethernet Driver Settings] نمایش داده می‌شود.
4
علامت کادر انتخاب [Auto Detect] را پاک کنید.
5
حالت ارتباط را انتخاب کنید.
به‌طور معمول [Full Duplex] را انتخاب کنید. هنگامی که روتر شبکه روی ارتباط حالت یک‌طرفه تنظیم شده باشد، [Half Duplex] را انتخاب کنید.
6
نوع اترنت را انتخاب کنید، و روی [OK] کلیک کنید.
7
دستگاه را دوباره راه‌اندازی کنید. راه‌اندازی مجدد دستگاه
تنظیمات اعمال شده‌اند.
99LS-019