پیکربندی WINS

هنگام کار با دستگاه در محیط شبکه‌ای که از NetBIOS و TCP/IP استفاده می‌کند، WINS را به‌منظور تبدیل نام NetBIOS به آدرس IP پیکربندی کنید.
برای فعال‌سازی WINS، سرور WINS را تعریف کنید. WINS در محیط IPv6 قابل استفاده نیست.
این بخش نحوه پیکربندی تنظیمات با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) از طریق رایانه را شرح می‌دهد.
در پنل عملیات، [Menu] را در صفحه [Home] انتخاب، و سپس برای پیکربندی تنظیمات، [Preferences] را انتخاب کنید. [WINS Settings]
امتیازات سرپرست لازم است. برای اعمال این تنظیمات باید دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کرد.
مقدمات ضروری
نام رایانه و نام گروه کاری را تنظیم کنید. تنظیم نام رایانه و گروه کاری
آدرس IPv4 سرور WINS را آماده کنید و آن را نزد خود نگه دارید.
1
در "حالت مدیر سیستم" به ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) وارد شوید. راه اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [Network Settings]‏ [WINS Settings]‏ [Edit] کلیک کنید.
صفحه [Edit WINS Settings] نمایش داده می‌شود.
4
کادر انتخاب [WINS Resolution] را علامت بزنید.
5
آدرس IPv4 سرور WINS را وارد کنید و روی [OK] کلیک کنید.
اگر آدرس IP سرور WINS از سرور DHCP دریافت شده باشد، آدرس IP به‌دست‌آمده اولویت دارد. پیکربندی DNS
6
دستگاه را دوباره راه‌اندازی کنید. راه‌اندازی مجدد دستگاه
تنظیمات اعمال شده‌اند.
99LS-01E