Εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα

Εμπορικά σήματα

Οι ονομασίες Adobe και Reader είναι σήματα κατατεθέντα της Adobe Systems Incorporated στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
Οι ονομασίες Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X και Safari είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. Η ονομασία AirPrint και το λογότυπο AirPrint είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.
Η ονομασία iOS είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας.
Η ονομασία Mopria®, το λογότυπο Mopria® και το λογότυπο Mopria® Alliance είναι σήματα κατατεθέντα και σήματα υπηρεσίας της Mopria Alliance, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση απαγορεύεται αυστηρά.
Οι ονομασίες Google Chrome, Chrome OS, Chromebook και Android είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.
UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014 all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.
Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems’ implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a “PostScript printing device,” “PostScript display device,” or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Όλες οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων που εμφανίζονται στο παρόν έγγραφο είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Copyright

Απαγορεύεται η χωρίς εξουσιοδότηση αναπαραγωγή των περιεχομένων αυτού του εγγράφου στο σύνολό τους ή μέρος αυτών χωρίς προηγούμενη άδεια.

Νομικοί περιορισμοί σχετικά με τη χρήση του προϊόντος και των παραγόμενων εικόνων/εκτυπώσεων

Η χρήση της συσκευής σας για τη σάρωση, την εκτύπωση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αναπαραγωγή συγκεκριμένων εγγράφων, καθώς και η χρήση των παραγόμενων εικόνων/εκτυπώσεων, μπορεί να απαγορεύεται από τον νόμο και να έχει ως αποτέλεσμα ποινικές ή/και αστικές ευθύνες. Μια ενδεικτική λίστα αυτών των εγγράφων αναφέρεται στη συνέχεια. Αυτή η λίστα είναι αποκλειστικά και μόνο ενδεικτική. Εάν δεν είστε σίγουροι για την νομιμότητα της χρήσης της συσκευής σας για τη σάρωση, την εκτύπωση ή την αναπαραγωγή ενός εγγράφου, ζητήστε εκ των προτέρων τη συμβουλή ενός νομικού.
Χαρτονομίσματα
Ταξιδιωτικές επιταγές
Τραπεζικές επιταγές
Κουπόνια τροφίμων
Παραστατικά καταθέσεων
Διαβατήρια
Γραμματόσημα (ακυρωμένα ή μη ακυρωμένα)
Ταξιδιωτικά Έγγραφα
Διακριτικά σήματα ή εμβλήματα
Χαρτόσημα (ακυρωμένα ή όχι)
Στρατολογικά Έγγραφα
Ομόλογα ή άλλα χρεόγραφα
Επιταγές ή εντολές πληρωμής εκδιδόμενες από δημόσιες υπηρεσίες
Αποδεικτικά κυριότητας μετοχών
Άδειες για οχήματα και πιστοποιητικά τίτλων
Έργα τέχνης ή έργα προστατευόμενα από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων χωρίς την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
V_220726
99LL-08R