Βασικές λειτουργίες

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι βασικές λειτουργίες που είναι κοινές για όλες τις λειτουργίες της συσκευής, καθώς και ο τρόπος για να κατανοήσετε τη διάταξη της οθόνης.
Διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ισχύ για να εξοικονομήσετε ενέργεια ή όταν καθαρίζετε τη συσκευή, και να επανεκκινήσετε τη συσκευή για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κατάσταση αναστολής λειτουργίας, για να περιορίσετε την κατανάλωση ενέργειας.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
Μείωση κατανάλωσης ρεύματος (κατάσταση αναστολής λειτουργίας)
Χρήση του πίνακα λειτουργίας
Χρησιμοποιήστε τον πίνακα λειτουργίας για να συνδέσετε τη συσκευή με μια φορητή συσκευή, καθώς και για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της συσκευής.
Τρόπος χειρισμού του πίνακα λειτουργίας
Όταν εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης, εισαγάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες σύνδεσης για να συνεχιστούν οι λειτουργίες.
Σύνδεση στη συσκευή
Τοποθέτηση χαρτιού
Τοποθετήστε χαρτί εκτύπωσης στο συρτάρι χαρτιού.
Τοποθέτηση χαρτιού
99LL-01L