Ονόματα εξαρτημάτων και οι λειτουργίες τους

Μπροστινή όψη
Ελέγξτε αυτά τα εξαρτήματα στην μπροστινή πλευρά κατά τον χειρισμό της συσκευής.
Μπροστινή όψη
Χρησιμοποιήστε τον πίνακα λειτουργίας για να χειριστείτε τη συσκευή και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις.
Πίνακας λειτουργίας
Τοποθετήστε χαρτί εκτύπωσης στο συρτάρι χαρτιού.
Συρτάρι χαρτιού
Πίσω πλευρά
Ελέγξτε τα εξαρτήματα στην πίσω πλευρά κατά την εγκατάσταση και τη σύνδεση της συσκευής και κατά την αφαίρεση μπλοκαρισμένων χαρτιών.
Πίσω πλευρά
99LL-004