Συνιστώμενες λειτουργίες

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται οι συνιστώμενες λειτουργίες που μπορεί να είναι χρήσιμες για τον σκοπό σας και μπορεί να σας βοηθήσουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως η εξοικονόμηση χαρτιού και ενέργειας και η βελτίωση των λειτουργιών.
99LL-00L