Σελίδα Πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη)

Όταν συνδέεστε στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), εμφανίζεται η σελίδα Πύλης (η κεντρική σελίδα του Remote UI). Από εδώ, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής, να δείτε διάφορες πληροφορίες και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις με τη χρήση κουμπιών.
[Device Name]
Εμφανίζει το όνομα της συσκευής που έχει οριστεί στις επιλογές [Settings/Registration] [Device Management] [Device Information Settings].
[Product Name]/[Product Name (Serial Number):]
Εμφανίζει το όνομα προϊόντος της συσκευής.
Ανάλογα με το μοντέλο, μπορεί να εμφανιστεί και ο σειριακός αριθμός.
[Location]
Εμφανίζει τη θέση εγκατάστασης που έχει οριστεί στις επιλογές [Settings/Registration] [Device Management] [Device Information Settings].
[Login User]
Εμφανίζει τα στοιχεία του συνδεδεμένου χρήστη.
[Log Out]
Αποσυνδέεστε από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) και εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης.
[Language]
Μπορείτε να αλλάξετε την εμφανιζόμενη γλώσσα του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
* Η εμφανιζόμενη γλώσσα του υπολογιστή και του Remote UI πρέπει να είναι ίδιες. Εάν οι εμφανιζόμενες γλώσσες δεν είναι ίδιες, ίσως να μην εμφανίζονται σωστά οι πληροφορίες που εισάγονται ή ίσως να μην είστε σε θέση να παραπέμψετε σε έναν φάκελο, έναν διακομιστή ή σε άλλον καθορισμένο προορισμό.
[Mail to System Manager]
Δημιουργεί ένα e-mail για τον διαχειριστή που υποδεικνύεται στις επιλογές [Settings/Registration] [User Management] [System Manager Information].
[Last Updated]
Εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα της τελευταίας ενημέρωσης των πληροφοριών που εμφανίζονται στη σελίδα Πύλης.
Κάντε κλικ στην επιλογή [] στα δεξιά της ημερομηνίας και της ώρας, για να τα ενημερώσετε.
[Device Basic Information]
Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση και τις πληροφορίες σφαλμάτων της συσκευής.
Όταν παρουσιάζεται ένα σφάλμα, εμφανίζει μια σύνδεση προς την οθόνη με τις πληροφορίες σφάλματος.
[Consumables Information]
Εμφανίζει πληροφορίες για την πηγή χαρτιού και την ποσότητα γραφίτη που απομένει στην κασέτα.
Κάντε κλικ στο [Check Consumables Details], για να εμφανιστεί το όνομα της κασέτας γραφίτη.
[Support Link]
Εμφανίζει μια σύνδεση προς πληροφορίες υποστήριξης για αυτήν τη συσκευή, η οποία σύνδεση έχει οριστεί με τις επιλογές [Settings/Registration] [License/Other] [Support Link].
[Status Monitor/Cancel]
Κάντε κλικ σε αυτό, για να εμφανιστεί η οθόνη [Status Monitor/Cancel].
Από εδώ μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση και τα αρχεία καταγραφής μιας λειτουργίας, την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής και πληροφορίες σφαλμάτων. Έλεγχος χρήσης και αρχείων καταγραφής με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
[Settings/Registration]
Κάντε κλικ σε αυτό, για να εμφανιστεί η οθόνη [Settings/Registration].
Εάν συνδεθήκατε σε κατάσταση υπεύθυνου συστήματος, μπορείτε να αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση και να εκτελέσετε λειτουργίες όπως η αποθήκευση και η εισαγωγή δεδομένων.
Τα στοιχεία που μπορούν να οριστούν στην οθόνη [Settings/Registration] είναι σχεδόν ίδια με εκείνα που μπορούν να οριστούν στον πίνακα λειτουργίας, αλλά κάποια στοιχεία μπορούν να οριστούν είτε στον πίνακα λειτουργίας είτε στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Στοιχεία μενού ρυθμίσεων
Ανάλογα με το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τη συσκευή, για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις. Εάν απαιτείται επανεκκίνηση, εμφανίζεται ένα μήνυμα στο επάνω μέρος της οθόνης.
99LL-04H