Προετοιμασίες εκτύπωσης

Για να εκτυπώσετε από τη συσκευή, πρέπει να κάνετε κάποιες προετοιμασίες για την εκτύπωση, ανάλογα με τη μέθοδο εκτύπωσης και το περιβάλλον χρήσης.
99LL-02J