Ρύθμιση του δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή από τον υπολογιστή ή για να συνδεθείτε σε έναν διακομιστή, πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή σε ένα δίκτυο.
Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία για να συνδέσετε τη συσκευή σε ένα δίκτυο και διαμορφώστε τις ρυθμίσεις της συσκευής σύμφωνα με το περιβάλλον δικτύου.
Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή για τη ρύθμιση του δικτύου.
Εάν η συσκευή συνδεθεί στο δίκτυο χωρίς να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, μπορεί να υπάρξει διαρροή πληροφοριών από τη συσκευή σε τρίτα μέρη. Προστασία του δικτύου

Προετοιμασία για τη ρύθμιση του δικτύου

Δώστε ένα καλώδιο Ethernet και ένα δρομολογητή, ανάλογα με το περιβάλλον δικτύου της συσκευής.
Ελέγξτε τις πληροφορίες περιβάλλοντος δικτύου που χρησιμοποιούνται από τη συσκευή και τις απαιτούμενες ρυθμίσεις δικτύου. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου.
Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής και ο δρομολογητής που θα χρησιμοποιηθούν στο δίκτυο έχουν συνδεθεί σωστά και ολοκληρώστε τις ρυθμίσεις δικτύου. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο σύνδεσης, ανατρέξτε στα εγχειρίδια των συσκευών ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Διαδικασία ρυθμίσεων δικτύου

Βήμα 1
Επιλέξτε αν θα χρησιμοποιήσετε ενσύρματο ή ασύρματο LAN και συνδεθείτε στο δίκτυο.
Για σύνδεση σε ενσύρματο LAN
Για σύνδεση σε ασύρματο LAN
Βήμα 2
Ορίστε τη διεύθυνση IP.
Από προεπιλογή, όταν η συσκευή συνδέεται σε ενσύρματο ή ασύρματο LAN, λαμβάνεται και ρυθμίζεται αυτόματα στη συσκευή μια διεύθυνση IP.
Για να χρησιμοποιήσετε μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP, ορίστε την με μη αυτόματο τρόπο.
Καθορισμός διευθύνσεων IPv4
Καθορισμός Διευθύνσεων IPv6
* Όταν ορίζετε μια διεύθυνση IP με μη αυτόματο τρόπο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα λειτουργίας για να διαμορφώσετε κάποιες ρυθμίσεις διεύθυνσης IPv6. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα λειτουργίας για να ορίστε τη διεύθυνση IPv4 και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) για να ορίσετε τη διεύθυνση IPv6.
Βήμα 3
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις της συσκευής σύμφωνα με το περιβάλλον δικτύου, όπως απαιτείται.
* Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα λειτουργίας για να διαμορφώσετε κάποιες από τις ρυθμίσεις. Συνιστάται να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις μέσω Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) στο βήμα 3

Έλεγχοι μετά τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συνδεθεί σωστά στο δίκτυο.
Ελέγξτε τη διεύθυνση IP και τη διεύθυνση MAC της συσκευής και τις άλλες πληροφορίες όπως απαιτείται.
Έλεγχος της κατάστασης και των ρυθμίσεων δικτύου
99LL-00X