Εγκατάσταση λογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης στον υπολογιστή

Εγκαταστήστε το σχετικό λογισμικό και τα προγράμματα οδήγησης στον υπολογιστή που θα χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες της συσκευής.
Διαδικασία εγκατάστασης
Ελέγξτε το περιβάλλον λειτουργίας μέσω του ιστότοπου της Canon για τη χώρα/περιοχή σας και κάντε λήψη και εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο λογισμικό και τα προγράμματα οδήγησης.
https://global.canon/en/support/
* Εάν η συσκευή συνοδεύεται από CD-ROM ή DVD-ROM, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να εγκαταστήσετε το λογισμικό και τα προγράμματα οδήγησης.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο εγκατάστασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του λογισμικού ή του προγράμματος οδήγησης στη διαδικτυακή τοποθεσία εγχειριδίων.
https://oip.manual.canon/
Προφυλάξεις και περιορισμοί
Περιβάλλον λειτουργίας
Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα, ο υπολογιστής σας ίσως να μην υποστηρίζει κάποια λογισμικά ή προγράμματα οδήγησης. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Canon.
https://global.canon/
Ανάλογα με το μοντέλο και το περιβάλλον χρήσης, ίσως να μην είναι διαθέσιμες κάποιες λειτουργίες του λογισμικού ή των προγραμμάτων οδήγησης.
Όταν έχουν διαμορφωθεί οι ρυθμίσεις τείχους προστασίας της συσκευής
Ο υπολογιστής που θα χρησιμοποιηθεί με τη συσκευή πρέπει να μπορεί να επικοινωνήσει με τη συσκευή. Εάν δεν επιτρέπεται η επικοινωνία του υπολογιστή με τη συσκευή, δεν θα μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό και τα προγράμματα οδήγησης ή να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της συσκευής. Ρύθμιση του τείχους προστασίας
Εάν η διεύθυνση IP της συσκευής αλλάξει μετά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή
Στα Windows, πρέπει να προσθέσετε μια νέα θύρα. Διαμόρφωση θύρας εκτυπωτή (Windows)
Εάν δεν γνωρίζετε ποια θύρα χρησιμοποιείται, ανατρέξτε στην ενότητα:
Προβολή της θύρας εκτυπωτή
Σε macOS, πρέπει να καταχωρίσετε ξανά τη συσκευή στον Mac. Για λεπτομέρειες σχετικά με την καταχώριση της συσκευής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του προγράμματος οδήγησης στη διαδικτυακή τοποθεσία εγχειριδίων.
https://oip.manual.canon/
* Εάν χρησιμοποιείτε DHCP για την αυτόματη λήψη της διεύθυνσης IP στη συσκευή, ίσως η διεύθυνση IP να αλλάξει αυτόματα.
Χρήση των λειτουργιών της συσκευής χωρίς εγκατάσταση λογισμικού ή προγραμμάτων οδήγησης (macOS)
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο AirPrint που παρέχεται με το macOS για να εκτυπώσετε δεδομένα, χωρίς να εγκαταστήσετε λογισμικό ή προγράμματα οδήγησης. Χρήση της εφαρμογής AirPrint για εκτύπωση δεδομένων
99LL-01K