Δεν είναι δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης IP της συσκευής

Προβάλλετε τη διεύθυνση IP ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:
Προβολή της διεύθυνσης IPv4
Οθόνη [Αρχική] στον πίνακα λειτουργίας  [Έλεγχος Κατάστασης]   [Πληροφορίες Δικτύου]  [IPv4]  δείτε τη ρύθμιση.
Προβολή της διεύθυνσης IPv6
Οθόνη [Αρχική] στον πίνακα λειτουργίας  [Έλεγχος Κατάστασης]   [Πληροφορίες Δικτύου]  [IPv6]  δείτε τη ρύθμιση.
Εάν η διεύθυνση IP εμφανίζεται ως «0.0.0.0»
Δεν έχει οριστεί κατάλληλη διεύθυνση IP. Καθορίστε ξανά τη διεύθυνση IP.
Καθορισμός διευθύνσεων IPv4
Καθορισμός Διευθύνσεων IPv6
99LL-07R