Το χαρτί δεν τροφοδοτείται ή τροφοδοτούνται δύο ή περισσότερα φύλλα μαζί

Αντιμετωπίστε το πρόβλημα ελέγχοντας τα παρακάτω στοιχεία.
Χρησιμοποιείτε κατάλληλο χαρτί;
Ελέγξτε αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το χαρτί της συσκευής και αντικαταστήστε το με το κατάλληλο χαρτί, όπως απαιτείται.
Χαρτί που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
Τοποθέτηση χαρτιού
Έχει τοποθετηθεί σωστά το χαρτί;
Ξεφυλλίστε προσεκτικά το χαρτί σε μικρές στοίβες, έτσι ώστε τα φύλλα χαρτιού να μην κολλάνε μεταξύ τους.
Ευθυγραμμίστε τα άκρα, χτυπώντας το χαρτί σε μια επίπεδη επιφάνεια μερικές φορές, πριν να τοποθετήστε το χαρτί. Τοποθέτηση χαρτιού
Μην τοποθετείτε μαζί χαρτιά διαφορετικού μεγέθους ή τύπου.
99LL-079