Nalaganje papirja v kaseto za papir

Papir lahko pravilno naložite tako, da poravnate vodila za papir na predalu za papir z vodili za papir.
Ko uporabljate ovojnice ali papir z logotipi, bodite pozorni na usmerjenost vloženega papirja in na to, katera stran je usmerjena navzgor.
Priprave in usmerjenost za nalaganje kuvert
Usmerjenost za nalaganje papirja z logotipom
1
Odprite sprednji pokrov.
2
Vodili za papir potisnite navzven.
3
Razpihajte papir in poravnajte robove.
Papir razpihajte v majhnih svežnjih, robove pa poravnajte tako, da s papirjem nekajkrat udarite ob ravno površino.
4
Papir naložite tako, da je stran za tiskanje je obrnjena navzgor.
Privzeto je prikazan zaslon za potrditev nastavitev papirja. [Obvesti o preverjanju nastavitev papirja]
Papir položite proti zadnjemu robu kasete za papir.
Vložen papir ne sme segati prek oznake za mejo nalaganja (). Če papir sega čez oznako za mejo nalaganja, lahko pride do nepravilnega podajanj ali zagozdenja papirja.
Tiskanje na zadnjo stran natisnjenega dokumenta (ročni dvostranski izpis)
5
Vodili za papir poravnajte s širino in dolžino papirja.
Če sta vodili za papir poravnani, vendar preveč narazen ali pretesno skupaj, papir morda ne bo pravilno podan ali pa se bo zagozdil.
6
Zaprite pokrov papirja.
7
Dvignite zaporo za papir.
8
Nastavite velikost in vrsto papirja. Nastavitev velikosti in vrste papirja za kaseto za papir
Velikost papirja in vrsta kasete za papir sta privzeto nastavljeni na A4 in Navadni 2. Če želite vložiti drugo velikost ali vrsto papirja, spremenite nastavitve papirja.
99R9-027