Seznam potrošnega materiala

V nadaljevanju so prikazana imena potrošnega materiala stroja in število listov, ki jih je mogoče natisniti.
Poleg tega je treba upoštevati previdnostne ukrepe pri ravnanju s potrošnim materialom in njegovem shranjevanju. Glejte tudi »Pomembna varnostna navodila«. Priročniki naprave
Če želite zagotoviti najboljšo kakovost tiskanja, priporočamo uporabo originalnega tonerja, kartuš in delov družbe Canon.

Kartuša s tonerjem

Priložene kartuše s tonerjem
Povprečno število listov, ki jih je mogoče natisniti*1 s priloženo kartušo s tonerjem, je prikazano spodaj.
*1 Povprečna zmogljivost je izračunana po standardu »ISO/IEC 19752« (globalni standard, povezan z »Metodo za določanje zmogljivosti kartuš s tonerjem za monokromatske elektrofotografske tiskalnike in večfunkcijske naprave, ki vsebujejo komponente tiskalnika«, ki ga je izdala Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO)) za tiskanje na navaden papir velikosti A4 s privzetimi nastavitvami gostote tiska.
700 listov
Nadomestna kartuša s tonerjem
Canonova originalna kartuša s tonerjem za zamenjavo in povprečno število listov, ki jih je mogoče natisniti*1, je prikazano spodaj.
Če želite zagotoviti najboljšo kakovost tiskanja, priporočamo uporabo originalnih kartuš s tonerjem družbe Canon.
*1 Povprečna zmogljivost je izračunana po standardu »ISO/IEC 19752« (globalni standard, povezan z »Metodo za določanje zmogljivosti kartuš s tonerjem za monokromatske elektrofotografske tiskalnike in večfunkcijske naprave, ki vsebujejo komponente tiskalnika«, ki ga je izdala Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO)) za tiskanje na navaden papir velikosti A4 s privzetimi nastavitvami gostote tiska.
Canon Cartridge 071
1200 listov
Canon Cartridge 071 H
2500 listov
Kartušo s tonerjem shranjujte v skladu s spodnjimi navodili. Če kartušo s tonerjem shranite na neustreznem mestu ali v neustreznem okolju, lahko povzročite težave, kot je izguba podatkov.
Kartuše shranite zaprte. Odprite jih tik pred uporabo.
Kartuše s tonerjem ne shranjujte v navpičnem položaju ali obrnjeno navzdol.
Kartuše s tonerjem ne shranjujte na naslednja mesta:
Mesto, izpostavljeno odprtem ognju
Mesto, ki je več kot pet minut izpostavljeno neposredni sončni svetlobi ali močni svetlobi
Mesta, izpostavljena pretirano slanemu zraku
Mesta, ki so močno izpostavljena jedkim plinom (na primer razpršilom in amonijaku)
Zelo vroča in/ali vlažna mesta
Mesta, izpostavljena nenadnim spremembam temperature in vlage, na katerih lahko prihaja do kondenzacije
Zelo prašna mesta
Mesto na dosegu otrok
V bližini izdelkov, na katere vpliva magnetizem (npr. diskete ali diskovni pogoni).
Embalažo varno shranite za uporabo v prihodnje. Potrebovali jo boste v nekaterih primerih, na primer za shranjevanje naprave z odstranjeno kartušo s tonerjem.
Canon si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila prestavi, preoblikuje, doda ali odstrani embalažo.
Kartušo s tonerjem shranjujte pod temi pogoji:
Razpon temperature za shrambo: -20 - 40 °C
Razpon vlažnosti za shranjevanje: od 35 do 85 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)*1
*1 Tudi v dovoljenem razponu vlažnosti za shranjevanje se lahko v kartuši s tonerjem naberejo vodne kapljice (kondenzat), če je temperatura v notranjosti kartuše drugačne od zunanje temperature. Kondenzacija bo negativno vplivala na kakovost tiskanja.
Previdno s ponarejenimi kartušami s tonerjem
Upoštevajte, da so na trgu na voljo tudi ponarejene kartuše s tonerjem Canon. Če boste uporabljali ponarejene kartuše s tonerjem, je lahko kakovost tiskanja slabša, pa tudi sama naprava lahko postane manj učinkovita. Družba Canon ne prevzema odgovornosti za motnje, nezgode ali škodo, ki je nastala zaradi uporabe ponarejenih kartuš s tonerjem.
Za več informacij glejte https://global.canon/ctc/.
Glede na okolje namestitve, velikost tiskanega papirja in vrsto izvirnika bo morda treba kartušo s tonerjem zamenjati, preden se doseže povprečno število listov, ki jih je mogoče natisniti.
Skrajšanje časa samodejnega izklopa s privzete nastavitve (4 ure) lahko skrajša življenjsko dobo kartuše s tonerjem.
99R9-069