Zagon vmesnika Daljinski UI

Če želite uporabljati Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik), vnesite naslov IP naprave v spletni brskalnik v računalniku in se prijavite z načinom upravitelja sistema ali načinom splošnega uporabnika. Funkcije, ki so na voljo na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik), se razlikujejo glede na način, v katerega ste se prijavili.
Zahtevana priprava
Preverite delovno okolje portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Podprto okolje
Prek omrežja vzpostavite povezavo med napravo in računalnikom, ki ga uporabljate za upravljanje portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Nastavitev omrežja
Preverite naslov IP naprave. Preverjanje stanja in nastavitev omrežja
1
V spletnem brskalniku v računalniku obiščite ta URL.
http://<naslov IP naprave>/
Prikaže se zaslon za prijavo na portal Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
Če je komunikacija na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) šifrirana, je lahko prikazano opozorilo o varnostnem potrdilu. Če ni težav z nastavitvami potrdila ali protokola TLS, lahko nadaljujete postopke.
Ko vnašate naslov IPv6, dodajte naslov IP v oklepajih [ ].
Primer:
http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/
Če zaslon za prijavo na portal Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) ni prikazan
Če je prikazano sporočilo [Cannot access Remote UI.], zaslon za prijavo pa ni prikazan, si oglejte to:
Dostop do portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) ni mogoč
2
Izberite [System Manager Mode] ali [General User Mode] in vnesite elemente, potrebne za prijavo.
[System Manager Mode]
Če je nastavljen ID upravitelja sistema, vnesite ID in kodo PIN upravitelja sistema. ID in koda PIN skrbnika sistema
* Pri prijavi z načinom upravitelja sistema morate najprej spremeniti kodo PIN upravitelja sistema iz privzete nastavitve. Nastavitev ID-ja in kode PIN oddelka za skrbnika
[General User Mode]
Prijavite se lahko brez vnosa uporabniškega imena, če pa želite preveriti ali preklicati posle, ki čakajo na tiskanje, vnesite uporabniško ime za tiskanje.
* Če uporabniško ime ni nastavljeno v gonilniku tiskalnika, je samodejno nastavljeno prijavno uporabniško ime računalnika, iz katerega so bili poslani podatki za tiskanje.
[Remote UI Access PIN]
Če je nastavljena koda PIN za dostop do portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik), vnesite kodo PIN.
3
Kliknite [Log In].
Na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) je prikazana stran portala. Stran portala na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
4
Ko dokončate postopek, kliknite [Log Out].
Ko se odjavite s portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik), se prikaže zaslon za prijavo.
Med uporabo portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) ne obiskujte drugih spletnih mest.
Nastavitev časa do samodejne odjave uporabnika
Če se v določenem obdobju ni izvedeno nobeno dejanje, je uporabnik samodejno odjavljen s portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Nastavite čas do odjave uporabnika v skladu s tem postopkom.
Prijavite se na portal Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v načinu upravitelja sistema [Settings/Registration] [Network Settings] [Session Settings] [Edit] vnesite čas do odjave uporabnika out [OK]
99R9-04F