Preverjanje števila natisnjenih strani (preverjanje števca)

Prikažete lahko števec s prikazom skupnega števila črno-belih natisnjenih strani do današnjega datuma.
Število natisnjenih strani vključuje natisnjena poročila in sezname.
V tem poglavju je opisano, kako preverite število natisnjenih strani na nadzorni plošči.
Te informacije lahko preverite tudi na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v računalniku. Preverjanje uporabe in dnevnikov na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
1
Na nadzorni plošči pritisnite [Nadzor stanja] na zaslonu [Domov] . Zaslon [Domov]
Prikaže se zaslon [Nadzor stanja].
2
Pritisnite [Stanje naprave] [Preverjanje števca] .
Prikaže se zaslon [Preverjanje števca].
3
Izberite element, ki ga želite preveriti, in pritisnite .
4
Preverite število natisnjenih strani.
[101: Skupaj 1]
Prikaže skupno število natisnjenih strani.
[113: Skupaj (Črno-belo/Majhen)]
Prikaže skupno število črno-belih natisnjenih strani.
[114: Skupaj 1 (2-stransko)]
Prikaže skupno število natisnjenih dvostranskih strani.
99R9-04W