Spreminjanje nastavitev tiskanja poročil in seznamov

Poročila in seznami so privzeto natisnjeni na eno stran papirja. To nastavitev lahko spremenite tako, da bodo natisnjeni na obeh straneh.
Nastavitve konfigurirajte na nadzorni plošči. Nastavitev ne morete konfigurirati na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v računalniku.
1
Na nadzorni plošči izberite [Meni] na zaslonu [Domov] in pritisnite . Zaslon [Domov]
2
Pritisnite [Izpis poročil] [Nastavitve poročila] .
Prikaže se zaslon [Nastavitve poročila].
3
Izberite [Privzete nastavitve za izhodno poročilo] in pritisnite .
Prikaže se zaslon [Privzete nastavitve za izhodno poročilo].
4
Pritisnite [2-stransko tiskanje] [Vključeno] .
99R9-04R