Zagozditve papirja

Če se v napravi zagozdi papir, se na nadzorni plošči prikaže sporočilo [Papir se je zagozdil.]. Pritisnite in upoštevajte prikazana navodila za odstranjevanje zagozdenega papirja.
Za podrobnosti o odstranjevanju zagozdenega papirja iz različnih delov naprave si oglejte spodnje teme.
 Kaseta za papir, odlagalni pladenj in zadnja stran
Zagozdenega papirja ne vlecite iz naprave na silo.
Če papir odstranite na silo, lahko pride do telesnih poškodb ali poškodb delov naprave. Če ne morete odstraniti papirja, se obrnite na prodajalca ali servis. Če težave ne morete odpraviti
Ko odstranite ves zagozden papir
Takoj izvlecite roke iz naprave, da se obleka in roke ne ujamejo v valje.
Pri odstranjevanju zagozdenega papirja ne izklopite naprave.
Ko izklopite napravo, so podatki za tiskanje izbrisani.
Če se papir strga
Obvezno odstranite vse koščke papirja.
99R9-06F