Papir se mečka

Odpravite težave tako, da preverite spodnje elemente.
Ali je papir pravilno naložen?
Vložen papir ne sme segati prek oznake za mejo nalaganja ().
Preverite, ali sta vodili za papir poravnani z oznakami in nista preveč narazen ali preveč skupaj.
Ali uporabljate vlažen papir?
Preverite varnostne ukrepe in zamenjajte papir s suhim.
Previdnostni ukrepi pri ravnanju s papirjem
Nalaganje papirja
Ali uporabljate ustrezen papir?
Preverite, ali je papir v napravi uporaben, in ga po potrebi zamenjajte z ustreznim papirjem.
Papir, ki ga lahko uporabite
Nalaganje papirja
99R9-077