Prijava na uređaj

Kad je postavljen ID upravitelja sustava, za radnje koje zahtijevaju administratorske ovlasti prikazuje se zaslon za prijavu.
Kada se na upravljačkoj ploči prikaže zaslon za prijavu, unesite ID upravitelja sustava i PIN radi provjere autentičnosti. Po uspješnoj provjeri autentičnosti zaslon se mijenja i možete nastaviti s radom.
1
Pritisnite [ID upravit.:] .
2
Unesite ID upravitelja sustava i pritisnite .
3
Pritisnite [PIN:] .
Ako PIN nije postavljen, ovaj korak možete preskočiti. Prijeđite na 5. korak.
4
Unesite PIN i pritisnite .
5
Pritisnite [<Prijava>] .
Ako je provjera autentičnosti uspješna, prikazuje se [Početni zaslon] ili neki drugi zaslon.
6
Kada završite s radom, pritisnite .
99LW-025