Uključivanje uređaja

Uređaj se uključuje pritiskom na prekidač za napajanje s prednje strane.
1
Provjerite je li utikač umetnut u utičnicu.
2
Pritisnite prekidač za napajanje.
Na upravljačkoj će se ploči prikazati zaslon pokretanja.
99LW-01S